Danuta Maria HÜBNER : Home 

Lid 

Commissie internationale handel 
Commissie economische en monetaire zaken 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Commissie constitutionele zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten 

Laatste activiteiten 

Contact