Tomasz Piotr PORĘBA : Home 

Ondervoorzitter 

Delegatie voor de betrekkingen met de Zuidoost-Aziatische landen en de Associatie van Zuidoost-Aziatische staten (ASEAN) 

Lid 

Commissie vervoer en toerisme 

Plaatsvervanger 

Commissie cultuur en onderwijs 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Chili 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Contact