Rosa ESTARÀS FERRAGUT : Home 

Lid 

Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
Commissie rechten van de vrouwen en gendergelijkheid 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Plaatsvervanger 

Commissie ontwikkelingssamenwerking 
Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Mexico 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Laatste activiteiten 

EU-prioriteiten voor de 64e zitting van de VN-commissie voor de status van de vrouw (B9-0093/2020, B9-0095/2020) ES  
 
Schriftelijke stemverklaringen 

Contact