Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR : Home 

Voorzitter 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Lid 

CPCO  
Conferentie van commissievoorzitters 
Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU 

Plaatsvervanger 

Commissie ontwikkelingssamenwerking 
Commissie constitutionele zaken 
Delegatie voor de betrekkingen met Iran 

Laatste activiteiten 

Contact