Ismail ERTUG : Home 

Lid 

Commissie vervoer en toerisme 
Delegatie voor de betrekkingen met de Volksrepubliek China 

Plaatsvervanger 

Commissie industrie, onderzoek en energie 
Delegatie voor de betrekkingen met het Arabisch schiereiland 

Laatste activiteiten 

Contact