Cornelia
ERNST

Mondelinge vragen - 8e zittingsperiode Cornelia ERNST

Vragen met verzoek om mondeling antwoord gevolgd door een debat, gericht aan de Europese Commissie, de Raad of de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie, kunnen door een commissie, een fractie of ten minste 5 % van de leden van het Parlement worden ingediend. Artikel 136 van het Reglement

Mensenhandel

24-03-2017 O-000024/2017 Commissie

Internationale Roma-dag

08-03-2017 O-000017/2017 Commissie