Cornelia
ERNST

Schriftelijke verklaringen (tot en met 16 januari 2017) - 8e zittingsperiode Cornelia ERNST

**Dit instrument bestaat sinds 16 januari 2017 niet meer.** Een schriftelijke verklaring was een initiatief met betrekking tot een bepaalde EU-bevoegdheid, en kon door leden worden medeondertekend binnen een periode van drie maanden.

Schriftelijke verklaring over de productie van methamfetamine uit geneesmiddelen die pseudo-efedrine bevatten

08-06-2015 P8_DCL(2015)0023 Vervallen
Kateřina KONEČNÁ Enrico GASBARRA Petr JEŽEK Pavel TELIČKA Martina DLABAJOVÁ Olga SEHNALOVÁ Miloslav RANSDORF Jiří MAŠTÁLKA Cornelia ERNST Bas EICKHOUT Michaela ŠOJDROVÁ Dita CHARANZOVÁ
Datum bekendmaking : 08-06-2015
Vervaldatum : 08-09-2015
Aantal ondertekenaars : 52 - 09-09-2015