Cornelia
ERNST

Schriftelijke vragen - 8e zittingsperiode Cornelia ERNST

Ieder lid kan een specifiek aantal vragen met verzoek om schriftelijk antwoord indienen bij de voorzitter van de Europese Raad, de Raad, de Commissie en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie. Artikel 138, bijlage III van het Reglement

Roma registers in Italy EN

10-07-2018 P-003797/2018 Commissie