Veuillez remplir ce champ
Cornelia ERNST Cornelia ERNST
Cornelia ERNST

Fractie Europees Unitair Links/Noords Groen Links

Lid

Duitsland - DIE LINKE. (Duitsland)

Opinions - as shadow rapporteur Cornelia ERNST

Iedere fractie wijst voor een advies een schaduwrapporteur aan om de voortgang van het betrokken advies te volgen en om met de rapporteur te onderhandelen over een compromistekst. Artikel 215 van het Reglement

ADVIES inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020

11-09-2019 LIBE_AD(2019)639622 PE639.622v02-00 LIBE
Gwendoline DELBOS-CORFIELD

Contact

Bruxelles

Strasbourg

Postadres

  • European Parliament
    Office

    1047 Bruxelles