Andrea COZZOLINO : Home 

Voorzitter 

Delegatie voor de betrekkingen met de Maghreblanden en de Unie van de Arabische Maghreb, met inbegrip van de gemengde parlementaire commissies EU-Marokko, EU Tunesië en EU-Algerije 

Lid 

CPDE  
Conferentie van delegatievoorzitters 
Commissie regionale ontwikkeling 
Subcommissie mensenrechten 

Plaatsvervanger 

Commissie buitenlandse zaken 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Laatste activiteiten 

Contact