Paolo DE CASTRO : Home 

Lid 

Commissie internationale handel 
Begrotingscommissie 
Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling 
Delegatie in de Euro-Latijns-Amerikaanse Parlementaire Vergadering 

Plaatsvervanger 

Delegatie voor de betrekkingen met de Masjraklanden 
Delegatie voor de betrekkingen met de landen van Mercosur 
Delegatie in de Parlementaire Vergadering van de Unie voor het Middellandse Zeegebied 

Laatste activiteiten 

ADVIES inzake het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake duurzame visserij tussen de Republiek Senegal en de Europese Unie  
- BUDG_AD(2020)644803 -  
-
BUDG 
Advies als rapporteur 

Contact