Lucas HARTONG Lucas HARTONG
Lucas HARTONG
Holandia

Data urodzenia : , Dordrecht

Siódma kadencja Parlamentu Lucas HARTONG

Grupy polityczne

 • 22-06-2010 / 30-06-2014 : Niezrzeszeni

Partie krajowe

 • 22-06-2010 / 30-06-2014 : Partij voor de Vrijheid (Holandia)

Deputowani

 • 23-06-2010 / 30-06-2011 : Specjalna komisja ds. wyzwań politycznych i zasobów budżetowych na rzecz zrównoważonej Unii Europejskiej po 2013 r.
 • 23-06-2010 / 18-01-2012 : Komisja Budżetowa
 • 23-06-2010 / 09-09-2012 : Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Budżetowa
 • 10-09-2012 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Zastępstwo

 • 22-06-2010 / 08-12-2010 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 22-06-2010 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 11-02-2011 / 18-01-2012 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Kontroli Budżetowej

all-activities

Projekt(-y) rezolucji

Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Pytania do Prezydium, Konferencji Przewodniczących i kwestorów

Posłowie mogą przedkładać przewodniczącemu pytania dotyczące Prezydium, Konferencji Przewodniczących i kwestorów oraz zakresu ich obowiązków. Art. 32 ust. 2 Regulaminu

Oświadczenia

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.