Martina
ANDERSON

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) - Ósma kadencja Parlamentu Martina ANDERSON

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie gospodarki społecznej i solidarnej

30-11-2016 P8_DCL(2016)0124 Wygasła
Lynn BOYLAN Nessa CHILDERS Marian HARKIN Liadh NÍ RIADA Josu JUARISTI ABAUNZ Matt CARTHY Stelios KOULOGLOU Tania GONZÁLEZ PEÑAS Martina ANDERSON Marina ALBIOL GUZMÁN Estefanía TORRES MARTÍNEZ Miguel URBÁN CRESPO
Data otwarcia : 30-11-2016
Termin : 01-03-2017
Liczba sygnatariuszy : 35 - 02-03-2017

Oświadczenie pisemne w sprawie Leonarda Peltiera

24-10-2016 P8_DCL(2016)0113 Wygasła
Lynn BOYLAN Brian HAYES Michèle RIVASI Tania GONZÁLEZ PEÑAS Marina ALBIOL GUZMÁN Josu JUARISTI ABAUNZ Neoklis SYLIKIOTIS Nessa CHILDERS Paloma LÓPEZ BERMEJO Takis HADJIGEORGIOU Matt CARTHY Liadh NÍ RIADA Martina ANDERSON
Data otwarcia : 24-10-2016
Termin : 24-01-2017
Liczba sygnatariuszy : 29 - 25-01-2017