Martina
ANDERSON

Pytania pisemne - Ósma kadencja Parlamentu Martina ANDERSON

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Humanitarian crises EN

25-01-2019 E-000409/2019 Komisja

Khan Al-Ahmar EN

28-09-2018 E-004988/2018 Komisja

Wind turbines EN

22-06-2018 E-003437/2018 Komisja