Martina ANDERSON Martina ANDERSON
Martina ANDERSON
Wielka Brytania

Data urodzenia : ,

Dziewiąta kadencja parlamentarna Martina ANDERSON

Grupy polityczne

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica - Członkini

Partie krajowe

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Sinn Fein (Wielka Brytania)

Deputowani

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Komisja Spraw Konstytucyjnych

Zastępstwo

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Komisja Handlu Międzynarodowego
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną

Główne działania parlamentarne

Projekt(-y) rezolucji

Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Pytania ustne

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Inne działania parlamentarne

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Wysłuchania w toku prowadzone na mocy art. 7 ust. 1 TUE w sprawie Polski i Węgier (B9-0032/2020) EN

16-01-2020

. – I voted in favour of the resolution on Poland and Hungary.
The resolution aims at sending a strong signal to the Council, which currently has two parallel Article 7(1) procedures on Poland and Hungary – two countries that, in the past years, have seen a grave deterioration in the rule of law.
The resolution highlights the worsening situation in both countries since Article 7(1) was triggered and calls on the Council to address these new developments and risks of breaches in the ongoing procedures. It also insists on the European Parliament sending a formal invitation to a formal Council Meeting (since the Council triggered Article 7(1) regarding Hungary) and calls on the Council to keep the Parliament informed at all stages of the procedure.

Sprawozdanie roczne z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2018 (A9-0032/2019 - Peter Jahr) EN

16-01-2020

. – I voted in favour of the report on the Activities of the European Ombudsman in 2018.
The mandate of the European Ombudsman is described in Article 228 of the Treaty on the Functioning of the European Union, allowing the office to receive complaints concerning instances of maladministration in the activities of the Union institutions, bodies, offices or agencies, with the exception of the Court of Justice of the European Union acting in its judicial role.
Maladministration is defined as ‘poor or failed administration, which occurs if an institution fails to act in accordance with the law, fails to respect the principles of good administration, or violates human rights’.
The report notes with great concern that inquiries relating to transparency and accountability, including on access to information and documents, continued to account for the greatest proportion of cases handled by the Ombudsman.

Umowa UE–Chiny w sprawie niektórych aspektów przewozów lotniczych (A9-0041/2019 - Tomasz Piotr Poręba) EN

15-01-2020

. – I voted in favour of this report to consent on a technical agreement between the EU and China regarding certain aspects of air services. The objectives of agreements on certain aspects of air services are to bring bilateral air services agreements between Member States and third countries in line with Union law.

Pytania pisemne

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.