Charlie WEIMERS : Strona główna 

Członek 

Komisja Spraw Zagranicznych 
Delegacja do spraw stosunków z Irakiem 

Zastępstwo 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 

Ostatnie prace 

Kontakt