Yana
TOOM

Opinia(-e) jako sprawozdawca - Ósma kadencja Parlamentu Yana TOOM

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie polityki gospodarczej w strefie euro

29-09-2017 EMPL_AD(2017)606272 PE606.272v02-00 EMPL
Yana TOOM

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014, sekcja 3 – Komisja i agencje wykonawcze

17-02-2016 CULT_AD(2016)572998 PE572.998v02-00 CULT
Yana TOOM