Yana
TOOM

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) - Ósma kadencja Parlamentu Yana TOOM

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie stworzenia i promocji europejskiej karty miejskiej

24-10-2016 P8_DCL(2016)0114 Wygasła
Brian HAYES Patricija ŠULIN Deirdre CLUNE Ivo VAJGL José BLANCO LÓPEZ Yana TOOM Dieter-Lebrecht KOCH Izaskun BILBAO BARANDICA Claudia ȚAPARDEL Alberto CIRIO Tom VANDENKENDELAERE Roberta METSOLA Isabella DE MONTE
Data otwarcia : 24-10-2016
Termin : 24-01-2017
Liczba sygnatariuszy : 43 - 25-01-2017

Oświadczenie pisemne w sprawie unijnego systemu niebieskiej karty dla migrantów

06-06-2016 P8_DCL(2016)0057 Wygasła
Deirdre CLUNE Claudia ȚAPARDEL Markus PIEPER Marian-Jean MARINESCU Salvatore Domenico POGLIESE Marian HARKIN Yana TOOM Renate WEBER David CASA Brian HAYES
Data otwarcia : 06-06-2016
Termin : 06-09-2016
Liczba sygnatariuszy : 29 - 07-09-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie promowania europejskiej kultury

27-04-2016 P8_DCL(2016)0046 Wygasła
Maite PAGAZAURTUNDÚA María Teresa GIMÉNEZ BARBAT Esteban GONZÁLEZ PONS José BLANCO LÓPEZ Iratxe GARCÍA PÉREZ Santiago FISAS AYXELÀ Yana TOOM Eider GARDIAZABAL RUBIAL Fabio Massimo CASTALDO Isabella ADINOLFI
Data otwarcia : 27-04-2016
Termin : 27-07-2016
Liczba sygnatariuszy : 86 - 28-07-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony i popularyzacji języków regionalnych i mniejszościowych w UE

07-09-2015 P8_DCL(2015)0046 Wygasła
Ivan JAKOVČIĆ Filiz HYUSMENOVA Herbert DORFMANN Ramon TREMOSA i BALCELLS Nicola CAPUTO Igor ŠOLTES Alyn SMITH Biljana BORZAN Kaja KALLAS Ilhan KYUCHYUK Jozo RADOŠ Doru-Claudian FRUNZULICĂ Elly SCHLEIN Silvia COSTA Josep-Maria TERRICABRAS Angelika MLINAR Yana TOOM Ernest URTASUN Patricija ŠULIN Ivo VAJGL Milan ZVER Kinga GÁL Pál CSÁKY József NAGY Andor DELI Iuliu WINKLER Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA Josu JUARISTI ABAUNZ Danuta JAZŁOWIECKA
Data otwarcia : 07-09-2015
Termin : 07-12-2015
Liczba sygnatariuszy : 127 - 08-12-2015