Yana TOOM Yana TOOM
Yana TOOM

Grupa Renew Europe

Członkini

Estonia - Eesti Keskerakond (Estonia)

Data urodzenia : , Tallinn

Opinia(-e) jako sprawozdawca Yana TOOM

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie sytuacji w zakresie praw podstawowych w Unii Europejskiej – sprawozdanie roczne za lata 2018–2019

07-09-2020 PETI_AD(2020)646879 PE646.879v03-00 PETI
Yana TOOM

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg