Yana TOOM Yana TOOM
Yana TOOM

Grupa Renew Europe

Członkini

Estonia - Eesti Keskerakond (Estonia)

Data urodzenia : , Tallinn

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca Yana TOOM

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

29-06-2020 EMPL_AD(2020)650398 PE650.398v02-00 EMPL
Mounir SATOURI

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020

27-09-2019 EMPL_AD(2019)639697 PE639.697v02-00 EMPL
Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg