Pavel
TELIČKA

Pytania ustne - Ósma kadencja Parlamentu Pavel TELIČKA

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Pojazdy bezzałogowe

14-01-2016 O-000004/2016 Komisja