Pavel
TELIČKA

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca - Ósma kadencja Parlamentu Pavel TELIČKA

W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215