Pavel
TELIČKA

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) - Ósma kadencja Parlamentu Pavel TELIČKA

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie dwukrotnego zwiększenia przepustowości gazociągu Nord Stream

07-03-2016 P8_DCL(2016)0023 Wygasła
Claude TURMES Petras AUŠTREVIČIUS Reinhard BÜTIKOFER Gunnar HÖKMARK Zdzisław KRASNODĘBSKI Gabrielius LANDSBERGIS Miroslav POCHE Bronis ROPĖ Jacek SARYUSZ-WOLSKI Pavel TELIČKA Johannes Cornelis van BAALEN Flavio ZANONATO
Data otwarcia : 07-03-2016
Termin : 07-06-2016
Liczba sygnatariuszy : 182 - 08-06-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie rozszerzenia transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) na kraje Bałkanów Zachodnich

14-12-2015 P8_DCL(2015)0072 Wygasła
Jozo RADOŠ Franc BOGOVIČ Ivan JAKOVČIĆ Patricija ŠULIN Biljana BORZAN Dubravka ŠUICA Davor ŠKRLEC Tonino PICULA Davor Ivo STIER Ruža TOMAŠIĆ Ilhan KYUCHYUK Claudia ȚAPARDEL Pavel TELIČKA Gesine MEISSNER
Data otwarcia : 14-12-2015
Termin : 14-03-2016
Liczba sygnatariuszy : 68 - 15-03-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie sprzyjania mobilności pracowników w odniesieniu do instruktorów fitness i rekreacji ruchowej poprzez uznanie ich umiejętności i kwalifikacji

11-11-2015 P8_DCL(2015)0067 Wygasła
Antanas GUOGA Pavel TELIČKA Santiago FISAS AYXELÀ Brando BENIFEI Marc TARABELLA Sofia SAKORAFA Lefteris CHRISTOFOROU Theodoros ZAGORAKIS Ulla TØRNÆS Bogdan Brunon WENTA Angel DZHAMBAZKI Demetris PAPADAKIS Seán KELLY
Data otwarcia : 11-11-2015
Termin : 11-02-2016
Liczba sygnatariuszy : 51 - 12-02-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie bezpieczeństwa lotniczego i niebezpiecznych lotów lotnictwa wojskowego

05-10-2015 P8_DCL(2015)0052 Wygasła
Urmas PAET Kaja KALLAS Petras AUŠTREVIČIUS Cecilia WIKSTRÖM Heidi HAUTALA Marju LAURISTIN Tunne KELAM Indrek TARAND Artis PABRIKS Anna FOTYGA Ilhan KYUCHYUK Filiz HYUSMENOVA Jozo RADOŠ Pavel TELIČKA Svetoslav Hristov MALINOV Gabrielius LANDSBERGIS Bronis ROPĖ Norica NICOLAI Inese VAIDERE Pál CSÁKY Tibor SZANYI Kosma ZŁOTOWSKI Jussi HALLA-AHO Milan ZVER Marian-Jean MARINESCU Bogdan Andrzej ZDROJEWSKI Henna VIRKKUNEN Ian DUNCAN Patricija ŠULIN Ivan JAKOVČIĆ Benedek JÁVOR Dubravka ŠUICA Jeppe KOFOD Hilde VAUTMANS Ivan ŠTEFANEC Beata GOSIEWSKA Mircea DIACONU Daniel DALTON Daniel BUDA Krišjānis KARIŅŠ Sandra KALNIETE Pavel SVOBODA
Data otwarcia : 05-10-2015
Termin : 05-01-2016
Liczba sygnatariuszy : 106 - 06-01-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie produkcji metamfetaminy z leków zawierających pseudoefedrynę

08-06-2015 P8_DCL(2015)0023 Wygasła
Kateřina KONEČNÁ Enrico GASBARRA Petr JEŽEK Pavel TELIČKA Martina DLABAJOVÁ Olga SEHNALOVÁ Miloslav RANSDORF Jiří MAŠTÁLKA Cornelia ERNST Bas EICKHOUT Michaela ŠOJDROVÁ Dita CHARANZOVÁ
Data otwarcia : 08-06-2015
Termin : 08-09-2015
Liczba sygnatariuszy : 52 - 09-09-2015