György HÖLVÉNYI : Strona główna 

Członek 

Komisja Rozwoju 
Podkomisja Praw Człowieka 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Zastępstwo 

Delegacja do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego 
Delegacja do spraw stosunków z Iranem 

Ostatnie prace 

Roczne sprawozdanie za rok 2018 dotyczące praw człowieka i demokracji na świecie oraz polityki UE w tym zakresie (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima) HU  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Sprawozdanie roczne z realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (A9-0054/2019 - David McAllister) HU  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt