György HÖLVÉNYI György HÖLVÉNYI
György HÖLVÉNYI

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członek

Węgry - Kereszténydemokrata Néppárt (Węgry)

Data urodzenia : ,

Strona główna György HÖLVÉNYI

Członek

DEVE
Komisja Rozwoju
DROI
Podkomisja Praw Człowieka
DACP
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Zastępstwo

DARP
Delegacja do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego
D-IR
Delegacja do spraw stosunków z Iranem

Ostatnie prace

Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich (A9-0124/2020 - José Gusmão) HU

10-07-2020
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

. – A négy iránymutatás Bizottság általi felülvizsgálatára irányuló javaslat különösen a környezeti fenntarthatóság dimenziójának előmozdítását javasolja egy erős szociális Európa jövőképe okán.
A négy módosított iránymutatás a tagállamok foglalkoztatáspolitikájáról az alábbi:
• a munkaerő-kereslet fellendítése,
• a munkaerő-kínálat javítása és a foglalkoztatáshoz, készségekhez, kompetenciákhoz való hozzáférés javítása,
• a munkaerőpiacok működésének és a társadalmi párbeszéd hatékonyságának javítása,
• az esélyegyenlőség és a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység elleni küzdelem
A tervezetből sikerült törölni a Stabilitási és Növekedési Paktum felülvizsgálatára, valamint az általános mentesülési záradék (General Escape Clause) aktiválásának az uniós fiskális szabályok általános felülvizsgálatával való összekapcsolására mutató hivatkozásokat. A végleges szövegben az esetleges ellentmondásos kérdésekben (a teljesen fizetett szülési és apasági szabadság, a nemek közötti egyenlőség index, mint az EU-szemeszter eszköze, a SURE mechanizmus alapján pénzügyi támogatást kapó vállalkozásokra vonatkozó szabályok, nevezetesen, hogy ezeket nem szabad adóparadicsomokban regisztrálni, az ingyenes egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés és a fizetett oktatási szabadság) részenkénti szavazás volt lehetséges.
A legellentmondásosabb kérdésben pedig, amely a viszontbiztosítási rendszerre vonatkozott, ellene szavaztam.
Mivel így lehetséges volt a néppárti irányvonal követése mellett saját véleményt is megfogalmazni szavazatommal, ezért a végszavazáskor támogattam az előterjesztést.

Prowadzenie badań klinicznych nad produktami leczniczymi do stosowania u ludzi, które zawierają organizmy zmodyfikowane genetycznie lub składają się z takich organizmów oraz są przeznaczone do leczenia choroby koronawirusowej z 2019 r. lub zapobiegania jej, oraz dostawy takich produktów (C9-0185/2020) HU

10-07-2020
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

. – A magyar Néppárti delegáció támogatja a rendelet elfogadását, hiszen a Covid19-járvány okozta válsághelyzetben a Covid19 kezelésére vagy megelőzésére szolgáló, géntechnológiával módosított szervezeteket tartalmazó vagy azokból álló gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatok felgyorsítása és a sürgősségi használat megkönnyítése rendkívül fontos. Fontosnak tartom, hogy a rendeletben biztosított derogáció tárgyában (koronavírus oltóanyag) és idejében (járványhelyzet fennállta) korlátozott.
Szavazatommal ezért támogattam a rendelet elfogadását a júliusi plenáris szavazás során

Kompleksowa unijna polityka zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – plan działania Komisji i dalszy rozwój sytuacji (B9-0207/2020) HU

10-07-2020
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

. – Az EU-ban a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni fellépés erősítése kulcsfontosságú. Aggályos azonban a felügyeleti funkciók új, EU-szintű intézményekre való áthelyezése. Új uniós felügyeleti szerv csak akkor indokolt, ha a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem hatékonyságát növeli, és a nemzeti hatóságok hatáskörét meghaladó, új feladatokat biztosítunk számára. A nagy pénzmosási botrányok történésekor még csak a harmadik irányelv volt hatályban. Azóta sok munkát elvégeztünk; nézzük meg tehát először, hogy a közelmúltban bevezetett jogszabályok miként működnek a gyakorlatban.
A határozat felszólítja azon tagállamokat, amelyek még nem jelentették be az Európai Ügyészséghez való csatlakozási szándékukat, hogy tegyék meg. Az EU Ügyészségének felállítása gyengíti a már létező, hasonló hatáskörrel rendelkező EU testületeket, mint például az Eurojust vagy az OLAF, amelyek az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények ellen lépnek fel. Az Európai Ügyészséghez, mint önálló intézményhez való csatlakozás Magyarország esetében az alaptörvénnyel való összhang kérdését is felveti, miután az abban rögzítettek szerint a magyar ügyészség az állam büntetőigényének kizárólagos érvényesítője. Magyarország nem az egyetlen tagállam, amely nem lépett be az EPPO-ba: négy másik ország sem tagja az intézménynek.
Ezen fenntartásaim ellenére úgy gondolom, hogy az EU pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni rendszerének továbbfejlesztése, a hatékony fellépés mindenképp fontos, ezért szavazatommal támogatom a parlamenti határozatot.

György HÖLVÉNYI
György HÖLVÉNYI

Na stronie EP NEWSHUB

RT @AbiyAhmedAli: Volunteerism is not only an act of community service but a means to gain skills, accumulate knowledge and develop a spirit of ownership in our communities. I appreciate youth and other groups that have been engaging in volunteer activities and reaping the good deeds they sow. https://t.co/Piez1xb6xb 

RT @DNewsHungary: Hungary to donate EUR 1 m to Lebanon blast victims! - https://t.co/o1C1V5P7Ly 

RT @HungaryHelps: The Government of Hungary donates 1 million EUR in humanitarian support to the victims of the Beirut explosion. Our heartfelt condolences go out to the mourning nation of Lebanon! https://t.co/OeCmpHqkMh 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg