Miapetra KUMPULA-NATRI : Strona główna 

Wiceprzewodnicząca 

Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 

Członkini 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 

Zastępstwo 

Komisja Handlu Międzynarodowego 
Komisja Spraw Konstytucyjnych 
Delegacja do spraw stosunków z Japonią 

Kontakt