Alfred SANT : Strona główna 

Członek 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 
Komisja Petycji 
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 

Zastępstwo 

Komisja Budżetowa 
Delegacja do spraw stosunków z Japonią 

Ostatnie prace 

Zawarcie Umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem (rezolucja) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois) EN  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: ołów i jego związki (B9-0089/2020) EN  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Propozycja mandatu dotyczącego negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (B9-0098/2020) EN  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt