Flavio TOSI Flavio TOSI
Flavio TOSI
Włochy

Data urodzenia : , Verona

Ósma kadencja Parlamentu Flavio TOSI

Grupy polityczne

  • 01-07-2014 / 08-07-2014 : Niezrzeszeni

Partie krajowe

  • 01-07-2014 / 08-07-2014 : Lega Nord (Włochy)

Deputowani

  • 01-07-2014 / 08-07-2014 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Zastępstwo

  • 01-07-2014 / 08-07-2014 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Oświadczenia

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.