Dario
TAMBURRANO

Pytania ustne - Ósma kadencja Parlamentu Dario TAMBURRANO

Pytania wymagające odpowiedzi ustnej i debaty, skierowane do Komisji Europejskiej, Rady lub wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii, mogą być składane przez komisje, grupy polityczne lub co najmniej 5% posłów do Parlamentu Europejskiego. Art. 136 Regulaminu

Bańka węglowa

16-11-2015 O-000142/2015 Komisja

Bańka węglowa

25-06-2015 O-000082/2015 Komisja

Europejska Rada Turystyki

24-04-2015 O-000044/2015 Komisja