Dario
TAMBURRANO

Pytania pisemne - Ósma kadencja Parlamentu Dario TAMBURRANO

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Medical devices EN

01-03-2019 P-001126/2019 Komisja