Hans-Olaf
HENKEL

Wkład do debat parlamentarnych - Ósma kadencja Parlamentu Hans-Olaf HENKEL

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE (debata) EN

03-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-03(1-054-0000)