Hans-Olaf
HENKEL

Pytania pisemne - Ósma kadencja Parlamentu Hans-Olaf HENKEL

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Colombia EN

21-06-2018 E-003409/2018 Komisja

Myanmar EN

07-03-2018 E-001442/2018 Komisja

Glyphosate EN

19-02-2018 E-000982/2018 Komisja

Tibet EN

08-02-2018 E-000798/2018 Komisja

Renewable energy EN

30-01-2018 E-000510/2018 Komisja

VP/HR - Vietnam EN

03-10-2017 E-006190/2017 Komisja