Isabella ADINOLFI : Strona główna 

Członkini 

Komisja Kultury i Edukacji 
Delegacja do spraw stosunków z Japonią 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Zastępstwo 

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 

Ostatnie prace 

Kontakt