Sergei STANISHEV : Strona główna 

Członek 

Komisja Spraw Zagranicznych 
Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Macedonia Północna 

Zastępstwo 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 
Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Albania 

Ostatnie prace 

Kontakt