Caterina CHINNICI : Strona główna 

Wiceprzewodnicząca 

Komisja Kontroli Budżetowej 

Członkini 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Zastępstwo 

Komisja Prawna 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile 

Ostatnie prace 

Priorytety UE na 64. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (B9-0093/2020, B9-0095/2020) IT  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt