Jadwiga
WIŚNIEWSKA

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca - Ósma kadencja Parlamentu Jadwiga WIŚNIEWSKA

W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

SPRAWOZDANIE w sprawie ubóstwa: perspektywa płci

26-04-2016 A8-0153/2016 PE575.365v02-00 FEMM
Maria ARENA