Jadwiga WIŚNIEWSKA : Strona główna 

Wiceprzewodnicząca 

Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Członkini 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Zastępstwo 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 
Delegacja do spraw stosunków z Kanadą 

Ostatnie prace 

System FADO (fałszywe i autentyczne dokumenty on-line) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola)  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Priorytety UE na 64. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (B9-0093/2020, B9-0095/2020)  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt