Jadwiga WIŚNIEWSKA Jadwiga WIŚNIEWSKA
Jadwiga WIŚNIEWSKA

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Członkini

Polska - Prawo i Sprawiedliwość (Polska)

Strona główna Jadwiga WIŚNIEWSKA

Wiceprzewodnicząca

DACP
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Członkini

LIBE
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Zastępstwo

ENVI
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
FEMM
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
D-CA
Delegacja do spraw stosunków z Kanadą

Ostatnie prace

OPINION on the impact of climate change on vulnerable populations in developing countries EN

19-10-2020 LIBE_AD(2020)653786 PE653.786v02-00 LIBE
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca
Saskia BRICMONT

Decyzja o upoważnieniu Francji do zawarcia umowy międzynarodowej dotyczącej tunelu pod kanałem La Manche (C9-0211/2020)

08-10-2020
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Aby zapewnić bezpieczne i wydajne działanie w tunelu La Manche i uniknąć luk prawnych, najlepiej jest nadal mieć jeden organ ds. bezpieczeństwa stosujący te same zasady w całym tunelu. Jeśli nic nie zostanie uzgodnione, od 1 stycznia 2021 r. krajowe organy ds. bezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii i Francji miałyby władzę nad każdą połową tunelu, a przepisy UE nie miałyby już zastosowania do części tunelu podlegającej jurysdykcji Wielkiej Brytanii.
Sprawozdanie upoważnienia Francję do negocjowania nowej umowy międzynarodowej z Wielką Brytanią, uzupełniającej poprzednią (traktat z Canterbury) oraz utrzymanie Komisji Międzyrządowej jako jedynego krajowego organu ds. bezpieczeństwa eurotunelu, nawet po Wielkiej Brytanii, która ma status państwa trzeciego.

Jadwiga WIŚNIEWSKA
Jadwiga WIŚNIEWSKA

Na stronie EP NEWSHUB

RT @dominikacosic: Jutro do Polski trafi pierwsza transza z nowego funduszu unijnego #SURE Na początek 1 mld euro na zabezpieczenie miejsc pracy, docelowo do Polski trafi ponad 11 mld euro. O tym nowym funduszu rozmawiam z szefową KE @vonderleyen 👉🏻 w serwisie o godz. 23 w @tvp_info

W PE - Europejski tydzień równości: 📍Poniedziałek:wysłuchanie ws. handlu ludźmi 📍Wtorek:wysłuchanie dot. walki z rakiem piersi 📍Środa:wymiana poglądów z wybitnymi kobietami zajmującymi się prawami człowieka i wysłuchanie: kobiety i cyfryzacja Więcej👇 https://t.co/deBmtp366Y 

Hortensje jesienią. Dla Państwa. https://t.co/MLBBsDRsW3 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg