Jadwiga WIŚNIEWSKA Jadwiga WIŚNIEWSKA
Jadwiga WIŚNIEWSKA

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Członkini

Polska - Prawo i Sprawiedliwość (Polska)

Strona główna Jadwiga WIŚNIEWSKA

Wiceprzewodnicząca

DACP
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Członkini

LIBE
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Zastępstwo

ENVI
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
FEMM
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
D-CA
Delegacja do spraw stosunków z Kanadą

Ostatnie prace

Skoordynowana reakcja europejska na epidemię COVID-19 (debata)

26-03-2020 P9_CRE-PROV(2020)03-26(1-115-0000)
Wkład do debat parlamentarnych

Wspólne zasady przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty

26-03-2020
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Głosowałam za przyjęciem wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych UE, dlatego że jest to racjonalne rozwiązanie w obliczu kryzysowej sytuacji pandemii COVID-19. Branża lotnicza została dotkliwie dotknięta skutkami pandemii. W obliczu ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 odwoływane są loty, nakładane są obostrzenia w przemieszczaniu się ludności. W tej nadzwyczajnej sytuacji nie mogą mieć zastosowania przepisy, które zmuszały linie lotnicze do utrzymywania pustych lotów. Jest to szkodliwe nie tylko z punktu widzenia ekonomii, ale i środowiska, dlatego głosowałam za przyjęciem wspólnych zasad, które pozwolą na zawieszenie takich praktyk.

Szczególne środki w celu uruchomienia inwestycji w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich i innych sektorach ich gospodarek w odpowiedzi na wystąpienie epidemii COVID-19 [Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na koronawirusa]

26-03-2020
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Głosowałam za przyjęciem szczególnych środków w celu uruchomienia inwestycji w systemach ochrony zdrowia i innych sektorach gospodarki w reakcji na pandemię COVID-19. Kryzys wywołany rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19 dotknął państwa członkowskie UE w sposób nagły i dramatyczny. Wpływ tej epidemii na narodowe gospodarki i społeczeństwa może być bardzo poważny. Zanim to jednak nastąpi, państwa członkowskie zmagają się i będą się zmagać z ogromną presją na systemy służby zdrowia, która musi ratować życia w obliczu pandemii.
Zaproponowane środki mogą stanowić natychmiastową pomoc dla systemów ochrony zdrowia, a inwestycje poprzez mobilizację dostępnych rezerw gotówkowych w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych przyczynią się do ochrony miejsc pracy, zapobiegania bankructwom, zamykaniu zakładów pracy, zmniejszaniu obrotów i przychodów firm. W obliczu obecnego kryzysu, wszelkie działania, które mają na celu zapobieganie tego typu skutkom, są niezmiernie ważne.

Jadwiga WIŚNIEWSKA
Jadwiga WIŚNIEWSKA

Na stronie EP NEWSHUB

Radio Fiat 👉 zapraszam do słuchania https://t.co/fGuGOMl7M4 

Niebo nad Jasną Górą w 15 rocznicę śmierci Jana Pawła II https://t.co/pEC9mPb0Df 

RT @WaszczykowskiW: Wybierzmy Prezydenta ⁦@AndrzejDuda⁩ #Duda2020 10 maja br. Odłożenie wyborów to recepta na chaos. Totalna opozycja nie dba o zdrowie i prawo. To dla nich pretekst do wojny politycznej i osłabiania rządu. Nie bądźmy naiwni ⁦@Jaroslaw_Gowin⁩ https://t.co/eGJVK4fU7H 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Adres pocztowy

  • European Parliament
    Rue Wiertz
    Wiertz 02U038
    1047 Brussels