Jadwiga WIŚNIEWSKA Jadwiga WIŚNIEWSKA
Jadwiga WIŚNIEWSKA

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Członkini

Polska - Prawo i Sprawiedliwość (Polska)

Strona główna Jadwiga WIŚNIEWSKA

Wiceprzewodnicząca

DACP
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Członkini

LIBE
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Zastępstwo

ENVI
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
FEMM
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
D-CA
Delegacja do spraw stosunków z Kanadą

Ostatnie prace

OPINION on the EU Strategy for Gender Equality EN

22-07-2020 LIBE_AD(2020)648624 PE648.624v02-00 LIBE
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca
Evin INCIR

Zawarcie negocjowanej umowy między Unią Europejską a Nową Zelandią dotyczącej wymiany danych osobowych w celu zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu (A9-0131/2020 - Annalisa Tardino)

10-07-2020
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

W zglobalizowanym świecie przestępczość i terroryzm stały się bardziej transnarodowe, ale także bardziej wyrafinowane. Dlatego niezwykle ważne jest, aby organy ścigania były w pełni wyposażone do współpracy z partnerami zewnętrznymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym obywatelom.
Europol musi mieć możliwość wymiany danych osobowych z organami ścigania państw trzecich w zakresie niezbędnym do realizacji swoich zadań i ochrony obywateli UE przed przestępczością i terroryzmem.
Ważnie jest sformalizowanie przyszłej współpracy w celu zapobiegania poważnym przestępstwom, które mogą być planowane lub popełnione w Unii Europejskiej i na całym świecie.

Przyspieszenie procesu integracji Romów w Europie w najbliższym dziesięcioleciu (debata)

09-07-2020 P9_CRE-PROV(2020)07-09(2-150-5000)
Wkład do debat parlamentarnych
Jadwiga WIŚNIEWSKA
Jadwiga WIŚNIEWSKA

Na stronie EP NEWSHUB

RT @mblaszczak: Świat jaki znamy zawdzięczamy bohaterom Bitwy Warszawskiej. Wspólnie świętujmy setną rocznicę polskiego zwycięstwa dla wolności Europy. Chwała bohaterom! https://t.co/Wi98EcBabZ 

RT @JasnaGoraNews: 13 VIII #1920r. wyrusza na front ks. Ignacy Skorupka. Jak wspominał jego dowódca: „przede wszystkim ufał w opiekę Królowej Polski Matki Boskiej Częstochowskiej, upewniał mnie, iż dzień naszego zwycięstwa jest bliski. Według jego przeczucia będzie to dzień święta #MatakBoża". https://t.co/SMvMTEdr8V 

RT @JanKasprzyk: W przededniu 100 rocznicy bohaterskiej śmierci ks. mjr Ignacego Skorupki, kawalera Orderu Wojennego Virtuti Militari, oddaliśmy mu hołd, składając kwiaty na jego grobie na warszawskich Powązkach. Cześc Jego Pamięci! #pamietamy #BitwaWarszawska1920 #Wiktoria1920 https://t.co/GhNGbYc5ga 

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg