Mike
HOOKEM

Pytania pisemne - Ósma kadencja Parlamentu Mike HOOKEM

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

EU biofuel policy EN

23-04-2018 E-002246/2018 Komisja

EU biofuel policy EN

23-04-2018 E-002245/2018 Komisja

EU biofuel policy EN

23-04-2018 E-002244/2018 Komisja

Sea bass fishing EN

31-01-2017 P-000677/2017 Komisja

Solidarity Corps EN

20-09-2016 P-006965/2016 Komisja

JOIN(2016)0018 EN

21-04-2016 E-003204/2016 Komisja

VP/HR - Libya EN

21-04-2016 E-003203/2016 Komisja

UN Security Council EN

05-04-2016 P-002734/2016 Komisja

Flooding in the UK EN

13-01-2016 P-000214/2016 Komisja

Turkey EN

13-01-2016 E-000200/2016 Komisja