Mike HOOKEM Mike HOOKEM
Mike HOOKEM
Wielka Brytania

Data urodzenia : , Hull

Ósma kadencja Parlamentu Mike HOOKEM

Grupy polityczne

 • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej - Członek
 • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Niezrzeszeni
 • 20-10-2014 / 16-01-2019 : Grupa Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej - Członek
 • 17-01-2019 / 01-07-2019 : Niezrzeszeni

Partie krajowe

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : United Kingdom Independence Party (Wielka Brytania)

Deputowani

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 19-01-2017 / 13-01-2019 : Komisja Rybołówstwa

Zastępstwo

 • 09-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 09-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Rybołówstwa
 • 11-02-2015 / 01-07-2019 : Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem
 • 16-12-2015 / 18-01-2017 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 19-01-2017 / 29-08-2017 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 19-01-2017 / 06-11-2017 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 23-01-2019 / 01-07-2019 : Komisja Rybołówstwa

Główne działania parlamentarne

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji

Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Inne działania parlamentarne

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Zastosowanie etapu Euro 5 do homologacji typu pojazdów dwu- lub trójkołowych oraz czterokołowców (A8-0346/2018 - Daniel Dalton) EN

29-11-2018

. ‒ UKIP MEPs voted against this legislative, first-reading report on type-approval of L-category vehicles. They are against type-approval because it is total harmonisation, which we are strongly against. They also voted against because it allows the Commission to adopt delegated acts for another five years, and are against extending the Commission’s power.

Handel niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego traktowania albo karania (A8-0387/2018 - Lidia Joanna Geringer de Oedenberg) EN

29-11-2018

. ‒ UKIP voted to abstain. This was a codification whereby the text was only updated to include reference to legislation that may have been superseded or amended. There was no change to the substantive text.

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji: ponowny przydział pozostałych kwot (A8-0370/2018 - Miriam Dalli) EN

29-11-2018

. ‒ UKIP MEPs voted against this legislative report. UKIP opposes the re-commitment of this funding programme which assists in the cost of relocating asylum seekers. UKIP believes that Member States which wish to relocate asylum seekers should bear the cost, not the European taxpayer. Moreover, UKIP opposes calls in this report for the funding to assist legal routes of migration which will, unquestionably, attract further migration into Europe.

Pytania pisemne

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.