Fredrick
FEDERLEY

Wkład do debat parlamentarnych - Ósma kadencja Parlamentu Fredrick FEDERLEY

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Ochrona zwierząt podczas transportu w UE i poza nią (debata) SV

14-02-2019 P8_CRE-REV(2019)02-14(4-019-0000)

Produkty nawozowe z oznakowaniem CE (debata) SV

23-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-23(1-061-0000)

Nordstream 2 (debata) SV

14-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-14(4-058-0000)

Międzynarodowy Dzień Romów (debata) EN

06-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-06(4-024-0000)