Fredrick
FEDERLEY

Pytania pisemne - Ósma kadencja Parlamentu Fredrick FEDERLEY

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Zinc oxide ban EN

20-06-2017 E-004093/2017 Komisja

Carrier liability EN

02-03-2017 P-001426/2017 Komisja

Carrier liability EN

31-10-2016 E-008185/2016 Komisja