Fredrick FEDERLEY Fredrick FEDERLEY
Fredrick FEDERLEY

Grupa Renew Europe

Wiceprzewodniczący

Szwecja - Centerpartiet (Szwecja)

Data urodzenia : , Köping

Strona główna Fredrick FEDERLEY

Członek

ENVI
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
PECH
Komisja Rybołówstwa
ANIT
Komisja śledcza ds. ochrony zwierząt podczas transportu
DEEA
Delegacja do spraw Współpracy w ramach Wymiaru Północnego i do spraw Stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE–Islandia oraz do Wspólnej Komisji Parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Zastępstwo

ITRE
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
AGRI
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
D-CN
Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową

Ostatnie prace

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the framework for achieving climate neutrality and amending Regulation (EU) 2018/1999 (European Climate Law) EN

08-09-2020 ITRE_AD(2020)652274 PE652.274v02-00 ITRE
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca
Zdzisław KRASNODĘBSKI

Masowe aresztowania działaczy LGBTI w Polsce

01-09-2020 E-004735/2020 Komisja
Pytania pisemne

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg