Jytte GUTELAND Jytte GUTELAND
Jytte GUTELAND

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Członkini

Szwecja - Arbetarepartiet- Socialdemokraterna (Szwecja)

Data urodzenia : , Brännkyrka

Strona główna Jytte GUTELAND

Członkini

ENVI
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
ANIT
Komisja śledcza ds. ochrony zwierząt podczas transportu
D-IR
Delegacja do spraw stosunków z Iranem

Zastępstwo

AFET
Komisja Spraw Zagranicznych
D-US
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Ostatnie prace

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2021 – sekcja III (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou) SV

19-06-2020
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

. – Vi svenska socialdemokrater, Heléne Fritzon, Johan Danielsson, Jytte Guteland och Evin Incir, valde att avstå vid omröstningen om riktlinjer för EU:s budget 2021.
Övergripande behandlar betänkandet Europaparlamentets prioriteringar för EU:s budget 2021, med fokus på de utmaningar som unionen står inför i samband med den globala covid-19-pandemin. I ett exceptionellt läge behöver unionen visa prov på solidaritet med de medlemsstater som drabbats hårdast av krisen. Därför står vi bakom resolutionens avsikt att inrätta en återhämtningsfond som kan bidra till återhämtning i en global hälsokris. Dock behöver fördelningen av lån och bidrag till medlemsstaterna ändras jämfört med kommissionens förslag.
I syfte att finansiera en återhämtningsplan som grundar sig på den gröna given och digitaliseringens utmaningar, bör systemet för egna medel breddas med intäkter från EU:s utsläppshandelssystem samt en avgift för icke-återvunnen plast. På så vis kan vi säkra en hållbar finansiering av EU:s budget.
En rättvis klimatomställning måste prioriteras under de kommande åren i EU:s budget. Som huvudregel anser vi emellertid att de satsningar som genomförs ska kompenseras genom lämpliga besparingar i lågprioriterade delar av EU:s budget. Europaparlamentets mycket expansiva budgetförslag för långtidsbudgeten frångår denna viktiga princip. Således kan vi inte heller ställa oss bakom Europaparlamentets riktlinjer för EU:s budget 2021.

Jytte GUTELAND
Jytte GUTELAND

Na stronie EP NEWSHUB

RT @ETC_redaktionen: ”Det blir en sporre att fortsätta jobba med att påverka klimat- och miljöpolitiken.” https://t.co/wQiVFjtl5x  @JytteGuteland

Skriv under denna! Iran måste stoppa dessa avrättningar! Hur kan landet släcka unga människors liv! ”Brottet” är att de har krävt bättre sociala villkor. Petition · Heiko Maas: Stop the execution of Amir, Said and Mohammad! · https://t.co/JtpW521IVv  https://t.co/rtCQlJ8Dzn 

RT @AnnLinde: Sweden strongly opposes the use of the death penalty globally, at all times and in all circumstances. In addition, deeply concerned about recently reconfirmed death sentences of three protesters in Iran.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg