Jytte GUTELAND : Strona główna 

Członkini 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Delegacja do spraw stosunków z Iranem 

Zastępstwo 

Komisja Spraw Zagranicznych 
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 

Ostatnie prace 

OPINION on the European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020 EN  
- ENVI_AD(2020)646764 -  
-
ENVI 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 

Kontakt