Agnes JONGERIUS : Strona główna 

Członkini 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) 

Zastępstwo 

Komisja Handlu Międzynarodowego 
Delegacja do spraw stosunków z Parlamentem Panafrykańskim 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Ostatnie prace 

Umowa o ochronie inwestycji między UE a Wietnamem (rezolucja) (A9-0014/2020 - Geert Bourgeois) NL  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt