Javi LÓPEZ : Strona główna 

Przewodniczący 

Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Członek 

CPDE  
Konferencja Przewodniczących Delegacji 
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk 

Zastępstwo 

Komisja Spraw Zagranicznych 
Delegacja do spraw stosunków z Parlamentem Panafrykańskim 

Kontakt