Clara AGUILERA Clara AGUILERA
Clara AGUILERA

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Członkini

Hiszpania - Partido Socialista Obrero Español (Hiszpania)

Data urodzenia : , Granada

Odbyte posiedzenia Clara AGUILERA

Fisheries Control Reform
- ASP 14G177
rapporteur - PECH - Fisheries Control Reform
Low Impact Fisheries of Europe (LIFE Platform)
Fisheries Control Reform
- ASP 14G177
rapporteur - PECH - Fisheries Control Reform
SEO Birdlife, Client Earth, PEW Charitable Trusts, OCEANA, Seas at Risk.
The impact of Brexit in Fisheries
- MEP´s Bar
member - PECH - --
European Fisheries Alliance

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg