Domènec RUIZ DEVESA : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Delegacja do spraw stosunków z Irakiem 

Członek 

Komisja Kultury i Edukacji 
Komisja Spraw Konstytucyjnych 

Zastępstwo 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Komisja Petycji 
Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku 

Ostatnie prace 

Propozycja mandatu dotyczącego negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (B9-0098/2020) ES  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Europejski Bank Centralny – raport roczny 2018 (A9-0016/2020 - Costas Mavrides) ES  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt