Domènec RUIZ DEVESA Domènec RUIZ DEVESA
Domènec RUIZ DEVESA

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Członek

Hiszpania - Partido Socialista Obrero Español (Hiszpania)

Data urodzenia : , ALICANTE

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca Domènec RUIZ DEVESA

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie zaleceń dotyczących negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

05-05-2020 PETI_AD(2020)648469 PE648.469v03-00 PETI
Gheorghe FALCĂ

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze

22-01-2020 CULT_AD(2020)643224 PE643.224v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018

22-01-2020 CULT_AD(2020)643225 PE643.225v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg