Valerie HAYER : Strona główna 

Członkini 

Komisja Budżetowa 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) 

Zastępstwo 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Ostatnie prace 

Zawarcie Umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) FR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Zawarcie Umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem (rezolucja) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois) FR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt