Giuseppe FERRANDINO : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Komisja Rybołówstwa 

Członek 

Komisja Transportu i Turystyki 
Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Albania 

Zastępstwo 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Delegacja do spraw stosunków z Bośnią i Hercegowiną oraz Kosowem 

Ostatnie prace 

Uniwersalna ładowarka do przenośnych urządzeń radiowych (RC-B9-0070/2020, B9-0070/2020, B9-0072/2020, B9-0074/2020, B9-0075/2020, B9-0076/2020, B9-0085/2020) IT  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt