Heléne FRITZON : Strona główna 

Członkini 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Zastępstwo 

Komisja Kultury i Edukacji 
Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki 

Ostatnie prace 

Kontakt